Познаване на локалната икономическа рамка
Автор Administrator   
06 ноември 2007
Ние от ЕИ Груп познаваме перфектно икономическата рамка на България. Разполагаме с постоянно осъвременяваща се статистическа  база дани. Можем успешно да използваме възможностите за увеличаване на печалбата от всяка икономическа среда. Нашите специалисти познават в детайли размерите на  действащите такси, данъци, налози и как те да бъдат олекотявани по законен път.