На инвеститори и финансови групировки
Автор Administrator   
06 ноември 2007

Ако Вие сте Инвеститор и Вашата цел е вложения в доходоносни проекти и сделки, ние можем да представляваме Вашите интереси, на територията на РБ.

Нашият професионален стил на работа е лесен и ясен за Нашите Партньори:

            съвместно планиране;

            съвместно целеполагане;

            приоритизиране;

            изготвяне на план за действие;

            разпределение на ресурсите;

            действие / изпълнение;

            постоянен мониторинг на процесите;

            постояно измерване на постигнатото до момента;

            ревърсен модел на подаване на обратна информация;

            съвместно въвеждане на корективи.

Последна промяна ( 06 ноември 2007 )