На агенции за рентинг на имоти
Автор Administrator   
06 ноември 2007

Ако вие притежавате недвижими имоти в България или разполагате с такива е Европа, ние можем да представляваме Вашия бизнес на територията на страната пред всички потенциални клиенти от Ваше име.

Нашият професионален стил на работа е лесен и ясен за Нашите Партньори:

            съвместно планиране;

            съвместно целеполагане;

            приоритизиране;

            изготвяне на план за действие;

            разпределение на ресурсите;

            действие / изпълнение;

            постоянен мониторинг на процесите;

            постояно измерване на постигнатото до момента;

            ревърсен модел на подаване на обратна информация;

            съвместно въвеждане на корективи.